Wat we doen

 

De taken van de Stichting zijn:

  • belangenbehartiging voor patiënten met neuro-endocriene kanker en hun naasten;
  • het bevorderen van uitwisseling van kennis tussen de doelgroepen onderling;
  • het bevorderen van passende zorgverlening en het bevorderen van nieuw wetenschappelijk onderzoek in het streven naar verbetering van behandelingen en verlenging van het leven;
  • patiënten en naasten voorlichten over thema's die spelen rondom neuro-endocriene kanker.

 

 De Stichting is opgericht om bovenstaande taken over te nemen van Stichting NET-groep. De website van de NET-groep blijft bestaan, maar wordt niet meer bijgewerkt. 

 

Stichting NET-groep heeft verder geen inhoudelijke bemoeienis met de nieuwe stichting NETNECKanker, behalve als er collegiaal om informatie wordt gevraagd.