Wat we doen

 

De taken van de Stichting zijn:

  • belangenbehartiging voor patiënten met neuro-endocriene kanker en hun naasten;
  • het bevorderen van uitwisseling van kennis tussen de doelgroepen onderling;
  • het bevorderen van passende zorgverlening en het bevorderen van nieuw wetenschappelijk onderzoek in het streven naar verbetering van behandelingen en verlenging van het leven;
  • patiënten en naasten voorlichten over thema's die spelen rondom neuro-endocriene kanker.

 

 De Stichting is opgericht om bovenstaande taken over te nemen van Stichting NET-groep. De website van de NET-groep blijft bestaan, maar wordt niet meer bijgewerkt. 

 

Stichting NET-groep heeft verder geen inhoudelijke bemoeienis met de nieuwe stichting NETNECKanker, behalve als er collegiaal om informatie wordt gevraagd.

 

Om te lezen wat wij doen en de financiële verantwoording in te zien, kunt u ons jaarverslag lezen: