Wat we doen

 

De taken van de Stichting zijn:

  • belangenbehartiging voor patiënten met neuro-endocriene kanker en hun naasten;
  • het bevorderen van uitwisseling van kennis tussen de doelgroepen onderling;
  • het bevorderen van passende zorgverlening en het bevorderen van nieuw wetenschappelijk onderzoek in het streven naar verbetering van behandelingen en verlenging van het leven,

 

 De Stichting is opgericht om bovenstaande taken over te nemen van Stichting NET-groep. Voorlichting en de informatievoorziening van patiënten en hun naasten zullen niet vallen onder de taken van de Stichting. Deze taak blijft Stichting NET-groep vervullen.

 

Stichting NET-groep heeft verder geen inhoudelijke bemoeienis met de nieuwe stichting NETNECKanker, behalve als er collegiaal om informatie wordt gevraagd.