Everolimus

Behandeling van uitgezaaide NET van de longen, darm of alvleesklier
Everolimus wordt ingezet als behandeling van neuro-endocriene tumoren (NET) die zijn ontstaan in de longen, darm of de alvleesklier (pancreas, ook wel pNET genoemd). En alleen bij NET waarbij de kankercellen goed of gemiddeld gedifferentieerd zijn; NET graad 1, 2, 3 (geen NEC). Het middel wordt ingezet als de oorspronkelijke tumor is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam, waardoor operatie niet de beste behandelmogelijkheid is. De behandeling met everolimus kan worden voortgezet zolang het middel werkt en de bijwerkingen niet ernstig zijn.
Behandeling met everolimus wordt ook wel een palliatieve behandeling genoemd. Dit betekent dat je met deze behandeling niet meer kunt genezen maar dat het leven kan worden verlengd.

 

Tabletvorm
Everolimus wordt gegeven in tabletvorm en de tabletten moeten dagelijks worden ingenomen. Het is een doelgerichte therapie (geen chemo- of immunotherapie). Everolimus is beschikbaar in 2.5, 5 en 10 mg. Meestal wordt er behandeld met tabletten van 10 mg, maar de specialist kan spelen met de dosering bij de start van de behandeling of als er bijwerkingen optreden.
De tabletten moeten dagelijks worden ingenomen, op een vast tijdstip, en moeten in z’n geheel worden doorgeslikt en mogen niet worden fijngemalen. Het is het beste om de tabletten in te nemen met water. Gebruik geen zure dranken zoals sinaasappelsap, pomelo- of grapefruitsap.

 

Hoe werkt everolimus?
Everolimus is een medicijn dat de werkzame stof everolimus bevat. Deze stof vermindert de bloedtoevoer naar de tumor en vertraagt de groei en de verspreiding van de kankercellen. In het lichaam bindt everolimus zich eerst aan het eiwit FKBP-12 dat in cellen voorkomt en waarmee het vervolgens één geheel vormt. Dit complex blokkeert vervolgens het mTOR. Omdat mTOR een belangrijke rol speelt bij de controle van de celdeling en de groei van bloedvaten, voorkomt everolimus dat kankercellen zich delen en vermindert het de bloedtoevoer naar de tumor. Hierdoor wordt de groei van de tumoren en de verspreiding van de kanker vertraagd.

 

Bijwerkingen
Als je bijwerkingen ervaart tijdens de behandeling met everolimus, dan is het van belang om direct contact op te nemen met de (verpleegkundig) specialist omdat sommige bijwerkingen erg schadelijk zijn. Tegen een deel van de  bijwerkingen kan iets worden gedaan waardoor de behandeling kan worden voortgezet. De meest gemelde bijwerkingen van everolimus zijn:
huiduitslag, jeuk, misselijkheid, verminderde eetlust, smaakstoornis, hoofdpijn, gewichtsverlies, diarree, oedeem (zwelling van met name de enkels en voeten), hoesten, anemie (laag aantal rode bloedlichaampjes), vermoeidheid en/of zwakte, infecties, stomatitis (ontsteking van het slijmvlies van de mond), hyperglycemie (hoge bloedsuikerspiegel), hoog cholesterol gehalte, ontsteking van de longen, neusbloedingen.

 

Wie kan everolimus voorschrijven?
Everolimus kan alleen door medisch specialisten worden voorgeschreven, niet door de huisarts. De specialist zal in overleg met jou en na lichamelijk- en bloedonderzoek kijken of je deze behandeling kan verdragen én wanneer deze behandeling het best kan worden ingezet. Specialisten uit de kenniscentra hebben ervaring met deze behandeling bij NET. Dit is van belang omdat sommige klachten zowel door de NET als door de behandeling kunnen ontstaan. Zij kunnen daarom beter onderscheiden wat de klachten/bijwerkingen precies veroorzaakt en hoe daar mee om te gaan. Diarree als gevolg van een NET moet bijvoorbeeld anders worden behandeld dan diarree als gevolg van de behandeling met everolimus.