Bestraling

Radiotherapie is behandeling door middel van straling
In een kwaadaardige tumor is het erfelijk materiaal (DNA) verstoord. Door middel van radiotherapie wordt het DNA door de bestraling beschadigd. Kankercellen kunnen van deze beschadiging van het DNA vaak niet goed herstellen of worden in hun groei geremd.
Ook gezond weefsel dat zich rond de tumor bevindt, kan door straling worden beschadigd. Gezonde cellen zijn echter beter bestand tegen straling en kunnen zich sneller herstellen. Behandeling met bestraling wordt ingezet om de kankercellen zo veel mogelijk te vernietigen en het gezonde weefsel zo min mogelijk te beschadigen. De benodigde dosis wordt daarom in een aantal keer gegeven.

Inwendige straling PRRT en MIBG