Merkelcel Carcinoom

Het Merkel Cel Carcinoom (MCC), is een zeldzame neuro-endocriene kanker van de huid. In deze tekst gebruiken we voor het woord MerkelCel Carcinoom de afkorting MCC.
Het MCC kan overal op het lichaam ontstaan. Meestal komt het voor op het hoofd, in het halsgebied, op de romp, armen en benen.
Deze soort kanker komt vaker voor bij oudere mensen. Het is een zeldzame soort kanker. Jaarlijks wordt minder dan 200 keer de diagnose gesteld. De gemiddelde leeftijd van patiënten met MCC is ongeveer 75 jaar.
Het Merkel Cel Carcinoom valt als soort kanker onder de paraplu van de Neuro-Endocriene Carcinomen (NEC) maar wordt op een eigen manier behandeld.

Het MCC is soms lastig te herkennen
Het Merkel Cel Carcinoom is soms lastig te herkennen. Meestal is het een pijnloze rode of rood-paarse glanzende bobbel op de huid die in een aantal dagen tot weken onderhuids kan uitzaaien. Maar soms verdwijnt aan de buitenkant op de huid de bobbel met de huidverkleuring, terwijl de tumor onderhuids verder groeit. De plek op de huid waar de tumor is ontstaan, kan zichzelf dus ‘opruimen’ en onderhuids doorgroeien. Het MCC is vaak een snelgroeiende tumor die kan uitzaaien via het bloed en de lymfeklieren naar andere delen van het lichaam.

Oorzaken van ontstaan MCC
De risicofactoren voor het ontstaan van het MCC zijn onder andere: blootstelling aan de zon, een lichte huidskleur en langdurige onderdrukking van de afweer: bijvoorbeeld als iemand medicijnen gebruikt die nodig zijn na een orgaantransplantatie. Er is aangetoond dat een groot deel van de mensen met een MCC een infectie had die het MerkelCel Polyomavirus wordt genoemd. Het is nog niet duidelijk wat voor invloed dit virus precies heeft voor het ontstaan van het MCC.