Medicatie

Tot op heden zijn er geen medicijnen die leiden tot genezing van NET. Alle medicatie die op dit moment wordt gebruikt, is gericht op het remmen van de tumorgroei en het bestrijden van de bijverschijnselen van hormoon producerende NET.

Bijna de helft van de kankerpatiënten slikt medicijnen die schadelijk kunnen zijn voor hun behandeling tegen de kanker, vaak zonder dat zij of hun arts dat weten. Dit kan in het uiterste geval fatale gevolgen hebben. Veel gebruikte medicatie als antidepressiva en maagzuurremmers zijn van invloed. Ook homeopathische kruiden en voedingssupplementen van de drogist kunnen een wisselwerking hebben met kankergeneesmiddelen. In het ergste geval kan bijvoorbeeld een chemokuur helemaal worden uitgeschakeld. Of de werking van het medicijn tegen de kanker kan versterkt worden. Hierdoor kunnen ernstige bijwerkingen ontstaan. Vertel daarom altijd aan uw arts welke (zelf aangeschafte) middelen of medicijnen van een andere arts u allemaal gebruikt.

Een deel van de kankerpatiënten gebruikt een zelf aangeschaft (alternatief) middel of (voedings)supplement. Veel patiënten denken dat die ongevaarlijk zijn, maar dat klopt vaak niet. In het ergste geval kan bijvoorbeeld een chemobehandeling helemaal worden uitgeschakeld. Of de werking van het medicijn tegen de kanker kan versterkt worden door de zelf aangeschafte middelen. Daardoor kunnen ernstige bijwerkingen ontstaan. Dus overleg eerst met uw arts of door het gebruik van deze middelen/voedingssupplementen de behandeling niet tegengewerkt wordt. Bovendien is het dan voor de arts altijd duidelijk waardoor bijwerkingen ontstaan.

Wietolie is geen genezende behandeling bij kanker al doen de meest mooie verhalen de ronde. Allerlei mensen claimen met youtube filmpjes dat zij of hun naasten zijn genezen door wietolie. Maar vergeet niet dat mensen die zich bezighouden van het promoten van medicinale wiet ook graag aandacht willen, want zij hebben grote belangen. Er is echter geen enkel bewijs dat wietolie een NET of een NEC zou genezen. Hoe graag we dit goede nieuws ook zouden willen brengen. Er is zelfs al bewijs dat het de werking van bepaalde geneesmiddelen bij kanker tegenwerkt bron.

Patiënten kunnen klachten hebben die een direct gevolg zijn van een NET. Maar patiënten kunnen ook klachten hebben door de bijwerking van een medicijn dat gebruikt wordt voor de behandeling van een NET. Bijwerkingen zijn onbedoelde effecten van medicijnen. Een bijwerking kan dezelfde klacht geven als de ziekte veroorzaakt, maar dan is de oorzaak dus anders. Het is vaak lastig om dit onderscheid te maken. Juist bij patiënten met een NET is dit heel ingewikkeld.
Bijvoorbeeld: Als diarree het gevolg is van de neuro-endocriene tumor dan wordt de klacht anders behandeld dan wanneer de diarree het gevolg is van een medicijn. Het onderscheid tussen een klacht die komt door de ziekte, of een klacht als gevolg van bijwerkingen van een medicijn is van groot belang. Zie ook deze film van de NET-groep.

U kunt helpen het verhaal te verduidelijken door vóór het bezoek aan de (verpleegkundig) specialist op te schrijven wat nu precies de klachten zijn. Dit lijstje kan u daarbij helpen:

 

 • Ga voor u zelf na waar de klacht begint/begonnen is in uw lichaam. Zoals bij pijn: zit het op 1 plek of op wisselende plekken (zie vraag over pijn)? Bij overgeven: hoe vaak moet u overgeven? Etc.
 • Wanneer begon de klacht? Was de klacht al aanwezig voor u met een nieuw medicijn bent gestart of is de klacht begonnen, of heftiger geworden, na de start met een nieuw medicijn?
 • Is de klacht de hele dag aanwezig of maar af en toe?
 • Treedt de klacht op als u rust of juist als u actief beweegt?
 • Treedt de klacht op voor, tijdens of (direct) na het eten?
 • Treedt de klacht op tijdens of (direct) na het gebruik van uw medicatie?
 • Treedt de klacht op tijdens of na bepaalde activiteiten?
 • Zijn er verschillen waar te nemen: is de klacht deze week erger dan vorige week of is het steeds hetzelfde? Of is het erger dan 2 maanden geleden?
 • Wat veroorzaakt de klacht in uw dagelijks leven; wat is het gevolg voor de dingen die u graag doet of zou willen doen? Kunt of durft u niet meer mee te doen aan activiteiten met anderen, werken of sporten? Kortom, hoe erg beperkt de klacht u tijdens de dagelijkse bezigheden?

Bijwerkingen van medicijnen kunnen van mens tot mens verschillen. Of men wel of geen bijwerking krijgt is afhankelijk van het genetisch materiaal, de ziektegeschiedenis, etc. Dit zijn allemaal zaken die meespelen waardoor iedere persoon verschillend reageert. Helaas is niet te voorspellen wie wel of wie geen last krijgt van bijwerkingen. Bekend is dat een bepaald percentage mensen last krijgt van een bepaalde bijwerking, maar niet bekend is wie. Daarnaast is er geen geneesmiddel of behandeling bekend zonder bijwerkingen. Er zijn wel patiënten die minder of geen last hebben van bijwerkingen.
Bespreek de bijwerkingen die u ervaart altijd met uw (verpleegkundig) specialist of huisarts.

Het beleid is afhankelijk van de ernst van de bijwerking. Dat is een medische afweging die de (verpleegkundig) specialist in overleg met u afspreekt.

  • Soms is afwachten de beste optie. Er zijn medicijnen die in het begin (de opstartperiode) bijwerkingen geven, maar waarvan bekend is dat na verloop van tijd, de bijwerkingen vanzelf minder worden.
  • Bij sommige bijwerkingen is een tijdelijke stop nodig. Zijn de bijwerkingen weg, dan kan opnieuw gestart worden met het geneesmiddel.
  • Soms is ondersteunende medicatie mogelijk. Op deze manier kan de patiënt de medicijnen door blijven gebruiken en worden de klachten met andere medicatie behandeld.


LET OP

  • Er zijn ook ernstige bijwerkingen bekend, waarbij gestopt wordt met het medicijn en nooit meer herstart wordt, omdat dit gewoonweg te gevaarlijk is.

  Het beleid is dus afhankelijk van de ernst van de bijwerking. Daarbij is het ook van belang hoeveel last de patiënt zelf ervaart door de bijwerking.