Radiotherapie

Bij een NEC die nog niet is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam wordt de chemotherapie vaak gecombineerd met uitwendige bestraling of met chirurgie. Soms kan een tumor niet worden weggehaald met een operatie omdat hij op een plaats zit waar de chirurg niet goed bij kan of omdat dit te veel risico’s oplevert. Als de tumor niet geopereerd kan worden dan kan bestraling worden ingezet in combinatie met chemotherapie. Deze combinatie heet chemoradiatie.

Radiotherapie bij een NEC die wel is uitgezaaid wordt alleen ingezet als de uitzaaiingen veel pijn veroorzaken. Dit zijn dan bijvoorbeeld uitzaaiingen die zich in de botten bevinden. 

Bij deze uitwendige bestraling bevindt het bestralingstoestel zich buiten het lichaam. Het te behandelen gebied wordt door de huid heen bestraald.