Wat we doen

 

De taken van de Stichting zijn:

  • belangenbehartiging voor patiënten met neuro-endocriene kanker en hun naasten;
  • het bevorderen van uitwisseling van kennis tussen de doelgroepen onderling;
  • het bevorderen van passende zorgverlening en het bevorderen van nieuw wetenschappelijk onderzoek in het streven naar verbetering van behandelingen en verlenging van het leven;
  • patiënten en naasten voorlichten over thema's die spelen rondom neuro-endocriene kanker.