Behandelingen

Er zijn verschillende redenen waarom een patiënt met een NEC wordt behandeld. Soms kunt u nog genezen door de behandeling en soms is de behandeling gericht op verlichting van de klachten en verlenging van het leven. Het is daarom belangrijk dat u aan uw arts vraagt wat het doel is van een behandeling:

  • Als u nog kunt genezen door de behandeling dan noemt men dit een curatieve behandeling.
  • Als u niet meer kunt genezen door de behandeling dan noemt men dit palliatief. Deze behandelingen zijn gericht op het verminderen van klachten, het verlengen van het leven en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Welke soort behandelingen mogelijk zijn en het meest passend hangt dus af van de persoonlijke situatie. Daarnaast is het van belang om te overwegen welke behandeling u wel en welke behandelingen u niet (meer) wilt ondergaan.

De keuze voor een behandeling hangt af van:

  • de conditie van de patiënt
  • de plaats waar de NEC is ontstaan (plaats primaire tumor)
  • de grootte (omvang) van de tumor
  • het stadium van de ziekte (zijn er uitzaaiingen en waar)
  • de plaats van en de hoeveelheid uitzaaiingen
  • de klachten van de patiënt

Genezing bij NEC is mogelijk als de tumor nog ‘lokaal’ zit en er geen uitzaaiingen zijn. Met lokaal wordt bedoeld dat er geen uitzaaiingen zijn buiten de plek waar de primaire tumor is ontstaan. De NEC die primair buiten de longen zijn ontstaan zijn zeldzaam. Daarom is nog weinig bekend wat de beste behandeling is. Per patiënt wordt bekeken wat de beste aanpak is. Dit kan zijn: operatie met aanvullende behandeling, zoals: chemotherapie, of een combinatie van chemotherapie en bestraling.
Als u niet meer kunt genezen zijn er wel behandelingen mogelijk. Deze behandelingen zijn gericht op het verminderen van klachten, het verlengen van het leven en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Welke behandeling het meest passend is hangt af van de persoonlijke situatie. Daarnaast is het van belang om te overwegen welke behandeling u wel en welke behandeling u niet (meer) wilt ondergaan.