Stichting NETNECkanker is een patiëntenbelangenorganisatie voor mensen met neuro-endocriene tumoren en neuro-endocriene carcinoom en hun naasten. 

Stichting NETNECkanker behartigt de belangen van patiënten en naasten met NET-kanker of NEC-kanker. Dat doet zij door de samenwerking te bevorderen en ondersteunen tussen patiënten en naasten met zorgverleners en zorgverleners onderling, voorlichtingsmateriaal te maken dat objectief en actueel is, het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek waardoor er betere behandelingen ontwikkeld worden en de levensduur verlengd kan worden en niet-ziekenhuis-gebonden lotgenotencontact te organiseren.

Dit doet de stichting geheel met de hulp van vrijwilligers en van donaties.

 

Het informatieve gedeelte van onze website is sinds november 2023 overgenomen van de NET-groep. Sinds 2010 hebben ze, naast belangenbehartiging, ook een ontzettende mooie en informatieve website opgebouwd: net-kanker.nl. Inmiddels hebben we de inhoud van de website overgenomen, zodat deze mooie erfenis bewaart blijft. Dit is de reden dat u bij folders en films nog het logo van de NET-groep ziet staan. 

De NET-groep bestond uit:

Jan Bernard Warmerdam (voorzitter)

Ria Westgeest (penningmeester)

Carmen Kleinegris (secretaris)

Dank voor het enorme fundament dat jullie gelegd hebben. Wij gaan hierop verder bouwen, zodat we er zijn voor de patiënten met NET en NEC kanker en hun naasten. 

John en Faye

 

 

Nieuws

Op zaterdag 11 november hebben we onze jaarlijkse patiëntendag gehad in het Erasmus MC. Kijkt u hier voor een impressie van de dag.

De NET-groep is aan het afbouwen. Zie de verklaring op de website: net-kanker.nl

In de maanden juli en augustus houden we even pauze. De webshop is dicht en mails worden alleen bij spoed beantwoord. Vanaf 1 september pakken we onze werkzaamheden weer op!

Fijne zomer!