Inwendige straling PRRT en MIBG

PRRT, peptide receptor radionuclide therapie (inwendige bestraling)

PRRT behandeling bij NET is een therapie met radio-actief gemerkt Lutetium Dotataat.
De radioactief geladen medicamenten, ook wel radiofarmaca genoemd, die hiervoor op dit moment het meest gebruikt worden zijn beladen met het radioactieve Lutetium Dotataat of Yttrium.

Wie komt in aanmerking voor behandeling met Lutetium
Patiënten met NET (graad 1,2,3) die niet meer kunnen genezen, komen in aanmerking voor deze behandeling. Een PRRT-behandeling is geen genezende behandeling, maar een palliatieve behandeling. Bij een palliatieve behandeling gaat het om verbetering van de kwaliteit van leven en verlenging van het leven.
Lutetium-Dotataat wordt in principe niet gebruikt als eerste behandeling. Het is geen 1e lijn behandeling, maar wordt meestal pas ingezet als behandeling met somatostatine injecties onvoldoende resultaat geeft. Met een PRRT-behandeling kan het leven vaak nog met jaren worden verlengd.

Voorwaarden voor behandeling
Een ‘positieve’ Lutetium Dotataat scan voorafgaand aan de PRRT is een absolute voorwaarde. Een positieve scan betekent dat de tumor en uitzaaiingen voldoende aangrijpingspunten (receptoren) hebben waar het Lutetium Dotataat zich aan kan hechten. Die receptoren zijn een voorwaarde omdat de stof zich een weg door het lichaam zoekt en moet hechten aan de tumor en uitzaaiingen. Alleen als de stof zich voldoende kan hechten, is er effect te verwachten van de bestraling.
Naast een scan, wordt vooraf door middel van lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek (bloedwaarden) bekeken of de patiënt deze bestraling kan verdragen.

Mogelijke resultaten
De tumor en uitzaaiingen worden soms kleiner door de behandeling en/of het groeiproces wordt gestopt. Ook bemerken patiënten met een functionele NET vaak een verbetering van de kwaliteit van leven (soms al gedurende de behandelingen).
Als er veel receptoren op de NET zitten, kan dit leiden tot een betere opname via deze receptoren en dus meer radioactiviteitopname in de tumor geven. Dit geeft daardoor vaker een beter eindresultaat.

Hoe verloopt een PRRT-behandeling
Een volledige PRRT-behandeling bestaat uit vier toedieningen die verspreid zijn over ongeveer veertig weken. Pas na de laatste toediening kan de arts echt melden of de behandeling effect heeft gehad. Bij elke toediening van het Lutetium Dotataat wordt de patiënt twee dagen (één nacht) opgenomen op de nucleaire behandelafdeling. Daar wordt het infuus in de armplooi aangebracht en  moet de Lutetium Dotataat ongeveer 20 minuten inlopen.

De patiënt mag tijdens de opname niet van de kamer af omdat er de eerste dag nog teveel straling in het lichaam zit. Ook mag er geen bezoek bij de patiënt. Uiteraard komen de verpleging/artsen regelmatig langs om te kijken of alles goed gaat. Tijdens de ziekenhuisopname mag je gewoon alles eten en drinken, telefoneren/computeren en Tv kijken, etc.

De dag na de toediening wordt er opnieuw een scan gemaakt om te kijken of de Lutetium Dotataat zich goed door het lichaam heeft verspreid. Voor die scan hoeft geen extra Lutetium Dotataat te worden geinjecteerd want er is nog voldoende in het lichaam aanwezig van het infuus van de vorige dag. Ook zal de arts meten of er voldoende straling is verdwenen. Dit is een wettelijk voorschrift om andere mensen te beschermen tegen een teveel aan straling.
Hierna kan de patiënt naar huis met een aantal leefregels. Die leefregels zijn ter beveiliging van de sociale omgeving. De leefregels moeten een aantal dagen (5-10 dagen) worden nageleefd tot de straling voldoende is verdwenen doordat alle nucleaire stoffen voldoende zijn uitgeplast.
De leefregels bestaan o.a. uit: niet knuffelen met kleine kinderen of zwangere vrouwen en andere kwetsbare mensen en niet samen met een partner in bed slapen.

Bijwerkingen en complicaties
Het kan voorkomen dat iemand misselijk wordt na de toediening. Daarvoor zijn goede medicijnen voorhanden. Haarverlies komt zeer zelden voor, net als pijn. Moeheid is wel een veel voorkomende bijwerking van de PRRT-behandeling.
Er is slechts een kleine kans (<1%) op een ernstige complicatie bij deze vorm van therapie.

Meer informatie over PRRT

Kijk voor meer informatie naar de film van de NET-groep over PRRT

 

MIBG therapie
Als een patiënt met een NET niet gevoelig blijkt voor Lutetium Dotataat, dan kan bekeken worden of MIBG wel werkt.

MIBG is een behandeling waarbij (net als bij PRRT met Lutetium) straling wordt afgegeven aan NET-cellen door het gebruik van het middel 131l-MIBG. Als na een scan blijkt dat er voldoende radioactiviteit in de tumorcellen kan worden opgenomen, kan de behandeling plaatsvinden.

Na toediening van het middel vindt inwendige bestraling plaats waardoor de NET-cellen afsterven. Het maken van een MIBG-scan voorafgaande aan de behandeling is een voorwaarde. De MIBG-behandeling kan alleen als de scan positief is (een goede opname van het radioactief gemerkte MIBG op de plaats van de tumoren en uitzaaiingen) én als de bloedwaarden goed zijn
Ook bij deze therapie met radioactieve stoffen is isolatie nodig, ongeveer  5 - 7 dagen. In het algemeen zijn er meerdere (2 - 4) van deze radioactieve kuren mogelijk met een tussentijd van 6 - 8 weken. Hiermee kunnen de klachten afnemen en kan de tumorgroei stabiliseren. Tumorverkleining treedt zelden op. Er zijn relatief weinig bijwerkingen bij deze vorm van therapie.