Chemoradiatie

De combinatie van chemotherapie en uitwendige bestraling wordt ook wel chemo-radiatie genoemd. Door de combinatie van uitwendige bestraling met tegelijkertijd chemotherapie kan het effect van de radiotherapie worden versterkt. Bij deze uitwendige bestraling bevindt het bestralingstoestel zich buiten het lichaam. Het te behandelen gebied wordt door de huid heen bestraald.