Opereren van een NET

Bij een primaire tumor van de dunne darm of het eerste deel van de dikke darm wordt de patiënt geadviseerd om een gedeeltelijke verwijdering (resectie) van de darm te ondergaan. Ook als er al uitzaaiingen zijn wordt dit geadviseerd. Vervolgens wordt gekeken of, en hoe de uitzaaiingen behandeld kunnen worden.

Als de primaire NET niet in de dunne darm zit of het eerste deel van de dikke darm, dan wordt er in principe niet geopereerd. Als de primaire NET op een andere plaats zit (zoals de maag, de alvleesklier, de long, het laatste stuk van de dikke darm en het rectum) wordt die niet met een operatie verwijderd als er al uitzaaiingen zijn. De reden hiervoor is dat een operatie dan een te groot effect heeft op het lichaam, terwijl de overleving niet verbetert. Een operatie kan wel noodzakelijk zijn als de tumor de doorgang blokkeert of dreigt te blokkeren, bijvoorbeeld in de longen en de darm. Een operatie wordt ook ingezet als de tumor omliggende organen verdrukt.

Opereren of ophogen somatostatine injecties?

Ter informatie:
Somatostatine injecties is de soort behandeling: veel patienten kennen de soort behandeling onder de de stofnaam of de naam van het merk van de verschillende fabrikanten/merknamen:
- stofnaam: octreotide = merknaam Sandostatine
- stofnaam: lanreotide = merknaam Somatuline

Dat is niet in het algemeen te beantwoorden en moet per patiënt in het multidisciplinair team besproken worden.
In het algemeen kan het verwijderen van uitzaaiingen in de buik (debulking) zin hebben om de klachten die de patiënt ervaart te verlichten. Ophogen van de dosis van de somatostatine injecties kan ook.
Maar als de artsen denken dat met een “relatief makkelijke” operatie veel tumorgroei (bulk) weggehaald kan worden is dat ook een goede palliatieve behandeling. Als de tumoren namelijk te groot wordt is zo’n operatie weer risico voller of kunnen de tumoren op den duur toch organen zoals de darm beknellen. Als gevolg hiervan kunnen weer nieuwe klachten optreden.

Deze vraag moet per patiënt bezien worden en is afhankelijk van de grootte, de plaats en de hoeveelheid tumoren en de klachten van de patiënt: oftewel therapie op maat is noodzaak!