Medisch-wetenschappelijke Advies Raad

Daarnaast heeft de Stichting een Medisch-wetenschappelijke Advies Raad (MAR). Hierbij gaat het om professionals uit de medische- en psychologische zorg/hulpverlening. Het bestuur houdt zich aan de medisch inhoudelijke kennis van deze professionals en zal geen acties ondernemen op medisch gebied die strijdig zijn met de medische adviezen uit deze MAR. Alles wat op de website wordt gepubliceerd aan medisch advies is door meerdere leden of de volledige MAR goedgekeurd.

Onze MAR bestaat uit:

Kenniscentrum Naam Functie
Máxima Medisch Centrum M. W. Dercksen Internist-oncoloog
L.M. Latten (samenw. UMC Maastricht) Internist-oncoloog
UMC Groningen A.M.E. Walenkamp-Hageman Internist-oncoloog
Amsterdam UMC K.M.A. Dreijerink Internist-endocrinoloog
K.T. den Holder Verpleegkundig Specialist / casemanager
A.F. Engelsman Endocrien chirurg
UMC Utrecht / Antoni van Leeuwenhoek L. Saveur Verpleegkundig Specialist
M.J.C. van Treijen Internist-endocrinoloog
W. Buikhuisen Longarts
A.J.A.T. Braat Nucleair arts
M. Brandt Diëtiste
Erasmus MC J. Hofland Internist-endocrinoloog
W. Geilvoet Verpleegkundig Specialist
Overig E.K. Verhagen-Krikke GZ-psycholoog (spec. oncologie) / geestelijk verzorger