Met wie wij werken

 

Raad van Advies

Stichting NETNECkanker heeft een Raad van Advies (RvA) bestaande uit patiënten en naasten van patiënten met NET en NEC-kanker. Zij vormen de ruggengraat van de Stichting. Het bestuur doet meerdere malen per jaar een beroep op deze Raad van Advies bij het meedenken over de aan te bieden activiteiten door de Stichting. Alle leden van de Raad van Advies werken op vrijwillige basis. Vanwege privacy-redenen worden de namen van deze mensen niet gepubliceerd op de website. Als Stichting zijn wij erg blij met de ervaringsexpertise die zij inbrengen in de Stichting.

 

NET-groep

De NET-groep is sinds 2010 dé patiëntenorganisatie voor NET & NEC-patiënten in Nederland. Aan de informatieve website is duidelijk te zien dat er al jaren kennis van zaken is bij deze groep. In 2021 hebben zij besloten het takenpakket te versmallen. De taken die vrijkwamen zijn in goed overleg over genomen door NETNECkanker. NETNECkanker is een aparte stichting en heeft geen bemoeienis vanuit de NET-groep, desalniettemin is er een goede samenwerking en blijft de website van de NET-groep in de lucht, aangezien die veel informatie verschaft voor patiënten en naasten. Vanuit de website van NETNECkanker blijven wij dus ook regelmatig verwijzen naar de website van de NET-groep voor informatievoorziening.