SAUNA

In 2023 slaan NETwerk, het Belgische ziekenhuisnetwerk rond neuro-endocriene tumoren in de regio van Antwerpen en Waasland, en het Erasmus MC Rotterdam de handen in elkaar om een nieuwe klinische studie, namelijk de SAUNA studie, op te starten in 19 ziekenhuizen in België en Nederland. Beide ENETS excellentiecentra voor neuro-endocriene tumoren hebben voor deze studie subsidies (€2.600.000) gekregen van het Belgische Kenniscentrum Gezondheidszorg (KCE) en ZonMw, de Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie), door deel te nemen aan de BeNeFIT2 call (Belgium-Netherlands Funding of International Trials) voor patiëntgebonden onderzoek. Het project zal gecoördineerd worden door het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

Het doel van deze internationale klinische studie is het onderzoeken van het nut van het doorzetten van hormoontherapie met somatostatine analogen (SSA) na groei van een neuro-endocriene tumor (NET) van de maag, darm of alvleesklier die niet hormonaal actief is. Bij deze NET patiënten wordt hormoontherapie met SSA meestal als eerste behandeling toegepast als de ziekte niet meer genezen kan worden. Deze behandeling wordt gewoonlijk levenslang doorgezet in hormonaal actieve NET, maar het is momenteel onduidelijk of het ook zinvol is om bij patiënten met een hormonaal inactieve NET de behandeling met hormoontherapie door te zetten. Studiedeelnemers zullen na overleg met hun arts kunnen kiezen voor één van de twee gebruikelijke vormen van tweedelijnstherapie, namelijk peptide receptor radionuclide therapie of doelgerichte therapie. Vervolgens zal er geloot worden welke patiënten binnen de SAUNA studie de hormoontherapie tijdens de tweedelijnstherapie zullen verderzetten en welke patiënten deze zullen stopzetten. Studiedeelnemers zullen gedurende 18 maanden de hormoontherapie verderzetten of stopzetten, waarna ze nog vijf jaar opgevolgd zullen worden omtrent de toestand van hun ziekte. In totaal zullen er 270 patiënten in de studie geïncludeerd worden. Indien u vragen hebt over deze studie, dan kunt u contact opnemen met het studieteam via saunastudie@erasmusmc.nl.

 

Lees ook: https://amazingerasmusmc.nl/oncologie/hormoontherapie-bij-neuro-endocriene-tumoren-zinvol/ 

 

Laatste keer bijgewerkt: augustus 2023