Raad van Advies

Stichting NETNECkanker heeft een Raad van Advies (RvA) bestaande uit patiënten en naasten van patiënten met NET en NEC-kanker. Zij vormen de ruggengraat van de Stichting. Het bestuur doet meerdere malen per jaar een beroep op deze Raad van Advies bij het meedenken over de aan te bieden activiteiten door de Stichting. Alle leden van de Raad van Advies werken op vrijwillige basis. Vanwege privacy-redenen worden de namen van deze mensen niet gepubliceerd op de website. Als Stichting zijn wij erg blij met de ervaringsexpertise die zij inbrengen in de Stichting. Wilt u ook meedenken en op de hoogte gehouden worden? Meldt u zich hier aan.